Leif Arnfeldt Andersen - Bestyrelsesformand

Johannes Nicolajsen - Kasserer

Michael Stahl - Revisor

Mogens Jepsen - Revisor suppleant

Per Brink - Bestyrrelsesmedlem

Pehr Knudsen - Bestyrrelsesmedlem

Thomas Knudsen - Bestyrrelsesmedlem

Erik Jensen - Suppleant

Aksel Crenzien - Suppleant