Per Brink - Bestyrrelsesformand

Johannes Nicolajsen - Kasserer

Leif Arnfeldt Andersen - Kasser sekretær

Michael Stahl - Revisor

Mogens Jepsen - Revisor suppleant

Jacob Holst - Bestyrrelsesmedlem

Thomas Knudsen - Bestyrrelsesmedlem

Erik Jensen - Suppleant

Aksel Crenzien - Suppleant