Per Brink - Bestyrrelsesformand

Johannes Nicolajsen - Kasserer

Thomas Knudsen - Kasser sekretær

Michael Stahl - Revisor

Mogens Jepsen - Revisor suppleant

Jacob Holst - Bestyrrelsesmedlem

Kurt Madsen - Bestyrrelsesmedlem

Hans Peter Paulsen - Suppleant

Erik Mikkelsen - Suppleant