Rødding Motion & Triathlonklub
afholder

Generalforsamling
torsdag d. 19.3.2019 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i mødelokale i Rødding Centret.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for 2020.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
Der er forslag om at fastlægge hvorledes og i hvilken omfang bestyrelsen må investere dele af klubbens formue for at undgå negative renter.
6. Valg af bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Valg af evt. udvalg.
10. Eventuelt
Husk at forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Desuden vil vinderen af titlen som Årets Triathlet blive afsløret.
Kom og se, om det bliver dig.


På bestyrelsens vegne

Johannes Nicolajsen
Rødding Motion & Triathlonklub